Odvoz komunalnog otpada

Osnovna djelatnost JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla je prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada na području grada Tuzla. Uslugom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je svih 40 mjesnih zajednica u gradu Tuzla. Prema evidenciji uslugom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je cca. 41.000 domaćinstava i cca. 2.050 privrednih subjekata, ustanova i privrednih lica.

Za odvoz komunalnog, industrijskog i građevinskog otpada iz većih privrednih subjekata, kao i transport kabastog otpada iz domaćinstava, koriste se 3 specijalna vozila, podizača za utovar i transport velikih kontejnera tzv. peka (V=5m3 i 7m3).

Za odlaganje otpada koriste se tipicirane posude, kontejneri (1,1m3) raspoređeni po gradu na zato predviđena postolja. Trenutno je postavljeno preko 1500 posuda za korisnike naših usluga u kolektivnom stanovanju i određenog broja korisnika u individualnom stanovanju. Pražnjenje kontejnera vrši se prema utvrđenom Planu i programu rada. Konstantno se radi na povećanju broja postavljenih kontejnera i proširenju područja pokrivenog ovim vidom odlaganja otpada.

ODVOZ KRUPNOG (KABASTOG) OTPADA PO NASELJIMA
Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava se vrši organizovano dva puta godišnje (proljeće i jesen). Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Mjesto odlaganja ove vrste otpada su postolja oko kontejnera ili kante u individualnom stanovanju u vrijeme akcije.

ODRŽAVANJE HIGIJENE TIPIZIRANIH POSUDA ZA KOMUNALNI OTPAD
Jednom godišnje prema Planu i programu vrši se pranje i čiščenje kontejnera za odlaganje komunalnog otpada po naseljima grada Tuzla. U sklopu realizacije ovog programa podrazumjeva se intenzivnije pražnjenje kontejnera uz uklanjanje rasutog otpada unutar i izvan kontejnera, pranje kontejnera vodenim šmrkom, kao i pranje i čiščenje prostora oko kontejnera. Nakon pranja vrši se adekvatna dezinfekcija posuda i prostora oko istih.1. Mašinsko pranje javnih asfaltnih površina Pranje saobraćajnica predstavlja uslugu kojom se prema utvrđenom planu i programu vrši čišćenje javnih asfaltnih površina na području

1. Obavlja poslove zimskog održavanja saobraćajnica, i javnih asfaltnih površina u nadležnosti grada. 2. Mehanizaciju čine kamioni i traktori opremljeni čeonim plugovima za odbacivanje snijega,

Obavljanje dimnjačarskih poslova, kao komunalne djelatnosti od javnog interesa za Grad Tuzla, organizuje se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja

IZVJEŠTAJI

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2022. - 31.12.2022.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

 O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD 

01.01.2021. - 31.12.2021.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2020. - 31.12.2020.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018.

PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.

   
PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE PREUZMI OVDJE    

 

© 2024 JKP Komunalac Tuzla. Sva prava zadržana.